Rahvaalgatus 2017

Lisateavet

VAJAME SELGUST PÕHISISSETULEKU EHK KODANIKUPALGA ASJUS. KUTSUME OTSUSTAJAID ASJA UURIMA JA TESTIMA!

2017. aastal käivitub riiklik põhisissetuleku test siinsamas meie kõrval, teisel pool lahte. Alustavad ka Hollandi omavalitsused. Järgmine näib olevat Prantsusmaa. Eesti ei peaks jääma ootama "saatust ja võimalikku üleeuroopalist põhisissetulekut". Selle asemel peaksime looma oma kogemusi, mida hiljem laiemalt propageerida. Ehk kõlbab just neid rakendada üle Euroopa Liidu?

See on vaid üks põhjus, miks kogume allkirju algatusele põhisissetuleku uurimiseks ja testimiseks Eestis. Eelkõige teeme seda aga selleks, et spekulatsioonide asemele astuks selgus. Kuidas selle kodanikupalga teostatavuse ja mõjuga siis ikkagi tegelikult asjad on?

2_ico
ALLKIRJASTA

Kuna algatusele antav allkiri on digiallkiri, siis peab sul allkirjastama minnes käepärast olema Eesti ID-kaart (või mobiiltelefon juhul, kui kasutad Mobiil-ID -d). 

Pöördumise põhisisu on järgmine:

Allakirjutanud taotlevad tingimusteta põhisissetuleku (edaspidi: põhisissetulek või kodanikupalk) teostatavusuuringu läbiviimist Eestis, sealhulgas

  • võimalike Eestile sobivate ja jõukohaste põhisissetuleku maksmise ja rahastamise mudelite väljatöötamist /---/

Allakirjutanud ei nõua selle pöördumisega

  • põhisissetuleku kehtestamist
  • ühegi Eestis võimaliku põhisissetuleku ja selle rahastamise mudeli vaikimisi eelistamist teistele

Klikkame siia, et lugeda pöördumise täielikku teksti ja anda allkiri

UUS! Neile, kes digiallkirja anda ei saa

Toetusallkirjade leht mahutab kuni 5 allkirja. Täidetud lehed tuleb saata lehe allosas märgitud aadressil hiljemalt 25.02.2017
 

Siit võite lugeda viimaseid uudiseid ja arvamusavaldusi Kodanikupalga Teatajast

Siia klikates anname oma allkirja, et algatus põhisissetuleku testimiseks jõuaks Toompeale. Vaja on vähemalt 1000 kehtivat allkirja. 

ALLKIRJASTA RAHVAALGATUS

Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis